Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

TẾT Ở SÀI GÒN

Mùng 1 Tết
Cháu Ngoại mừng tuổi

Hội Hoa Xuân Táo Đàn
THăm NMThảo mùng 1
Thăm anh Lượng
Gặp Gỡ Hội Hoa Xuân cùng Nguyễn Duy Kông - Ngô Thạnh


Mùng 4 tết cafe Sống Chậm : Lê Tây Sơn - THT - Vũ Trọng Quang = Phạm Thiên VănGiáo - Hiền - Sơn - Hòa

Mùng 5 tại nhà GiáoMùng 6 Tết ở Cafe Sống Chậm

Không có nhận xét nào: