Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

ĐỐ VUI CÁC LOẠI BÁNH


alt
HAPPY TET !

Chúc Mừng năm mới Giáp Ngọ
…………… 
ĐỐ VUI CÁC LOẠI BÁNH
1.  Bánh gì ăn ít mà nhiều ?

image
Bánh Đa

2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
image
Bánh Ít

3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa?
image
Bánh Gai

4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
image
Bánh Phu Thê

5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?
image
Bánh Dày

6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
image
Bánh Chưng

7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?
image
Bánh Ú

8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
image
Bánh Bèo

9. Bánh gì tra vấn đủ điều?
image
Bánh Hỏi

10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm? image
Bánh Men

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
image
Bánh Bò

12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
image
Bánh Bao

13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
image
Bánh Tét

14. Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?
image
Bánh In
--Không có nhận xét nào: