Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đại lễ Hoàn Nguyện Chùa Phật Ân

Ngày 19 tháng 2 Giáp Ngọ (Vía Quán Thế Âm Bồ Tát) - 19/3/2014 - Về Long Thành tham dự Lễ hoàn tất công trình Chùa Phật Ân sau 32 tháng xây dựng.
Chúc mừng Hòa thượng Thích Minh Tâm, Viện chủ
Vài hình ảnh ghi lại :

Tượng La Hán Khai Tâm (1 trong số 18 tượng La Hán tại Chùa)
Cùng Hòa Thượng Viện ChủVới Đoàn Đình Hà

Không có nhận xét nào: