Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Thơ Lương Túy Vân

 ĐÊM CỨ TỐI

Đêm cứ tối
trăng về
nhiều đêm sáng
Chuyện trời quê dẫu thời thế đổi dời
không chuyển nổi bước chân quê ngày hội
Ơi trăng rằm - THƠ - mọng ngọt NGUYÊN TIÊU

Đường về hội - em ảo huyền kể chuyện
Cuối mùa trăng sao chẳng cuội chút nào
CUỘI mà không cùng HẰNG NGA sóng sánh
Thì tình ta đợi mỏi đêm rằm

Em cứ hẹn để anh về nghe nỗi nhớ
Và anh chờ anh đếm...những mùa trăng
Đêm vẫn tối
trời đêm trong từng chăng
Mây treo sầu quyện sẫm sậm màu mây

Đêm cứ tối
trăng về
nhiều đêm sáng
Thì CUỘI và MÂY say giấc yên hà
Trời cũng đảo - trông trời sao trầm mặc
Sông ngân buồn
em lội
vỡ...
bước chân quê

                         LƯƠNG TÚY VÂN


                Long Thành,ngày 21.3.2014

Không có nhận xét nào: